Czego dowiemy sie z certyfikatu energetycznego?

Wprowadzona w zycie Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynku definiuje pojecia pod budownictwo energooszczedne:
- charakterystyki energetycznej budynku, która stanowi wartosc rzeczywistej lub szacowanej energii zuzywanej na pokrycie potrzeb energetycznych budynku,
- swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które jest dokumentem wyznaczonym na podstawie metodologii.
W polskim prawie wymagania stawiane przez Dyrektywe zostaly ujete w nastepujacych przepisach prawnych:
1). Prawo Budowlane,
2). Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie WT-2008,
3). Rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,
4). Rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Swiadectwo energetyczne zawiera dane dotyczace zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna (EP) oraz energie koncowa (EK). Energia koncowa okresla zuzycie energii koncowej, czyli tej, która nalezy kupic. Wartosc ta uwzglednia sprawnosc systemu grzewczego i przygotowania cieplej wody uzytkowej.
Energia potencjalna okresla wielkosc energii na potrzeby ogrzania domu, przygotowania cieplej wody uzytkowej, ewentualna wentylacje mechaniczna oraz chlodzenie. Wielkosc ta jest porównywalna z wartoscia EP dla budynku referencyjnego. Istotne znaczenie odgrywa rodzaj nosnika energii, poniewaz wartosc EP uzyskiwana jest po przemnozeniu wartosci EK przez odpowiedni wspólczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebnej do wytwarzania i dostarczenia nosnika energii lub samej energii do budynku.
Wspólczynniki nalezy przyjmowac zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Nie jestesmy w stanie okreslic kosztów ogrzewania budynku na podstawie wartosci EP, ale roczne zapotrzebowanie na energie koncowa pozwoli oszacowac koszty ogrzewania domu. Usrednione warunki meteorologiczne oraz standardowa eksploatacja budynku, jakie wprowadza metodologia, moze wplywac na róznice w zestawieniu rzeczywistego zuzycia energii z wartosciami obliczeniowymi.
Energia pierwotna w odróznieniu od energii koncowej uwzglednia straty powstajace na etapie produkowania i przesylania energii. W zaleznosci  od rodzaju nosnika ciepla, energia pierwotna moze byc wieksza od energii koncowej od 10, w przypadku gazu, do 300%,w przypadku pradu. Gdy nosnikiem energii jest biomasa, energia pierwotna moze byc mniejsza.
Autor: E.J.