RAFSTAL Rafal Swierc

 • 0 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje sie w ksiegowosci, w kadrach i w placach oraz w obsludze podatkowej przedsiebiorstw. Wspólpracujemy ze spólkami o róznej formie prawnej oraz z osobami fizycznymi prowadzacymi jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza. Gwarantujemy niezawodna i profesjonalna obsluge z zachowaniem obecnie obowiazujacych przepisów prawno- podatkowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiag przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiag rachunkowych

 • Wsparcie na kazdym etapie prowadzonej dzialalnosci

 • Prowadzenie ewidencji srodków trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych, ewidencji zryczaltowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencji podatkowej

 • Wdrazanie zakladowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaleglosci z firmy

 • Opracowanie polityki rachunkowosci

 • Sporzadzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Obsluga kadrowo- placowa

 • Rozliczenia miedzyokresowe z urzedami

 • Audyt podatkowy

 • Reprezentacja w postepowaniu podatkowym przed urzedami i sadem administracyjnym

 • Doradztwo podatkowe

 • Optymalizacja podatkowa przedsiebiorstwa

 • Pomoc w zakladaniu dzialalnosci gospodarczej

Zapraszamy Panstwa do wspólpracy.